. My pracujeme na úspešnom základe. Náklady (odmena) za sprostredkovanie vzniknú Vám ako zákazníkovi až po úspešnom sprostredkovaní (po podpise pracovnej zmluvy) a po nástupe do práce. Sprostredkovanie personálu: Naša sadzba honoráru ohľadom sprostredkovania personálu sa pohybuje od 1,5 až 1,9 z hrubého mesačného platu + platnej DPH (závislé od kvalifikácie). Pokiaľ sa hľadajú viacerí uchádzači a budú aj prijatí do zamestnania, pripravíme pre Vás samozrejme individuálnu ponuku, ktorá bude zodpovedať Vaším požiadavkám. Priame oslovenie/Haedhunting (riadiaci pracovníci): Úspešný základ, 2,5 mesačný plat k tomu platná DPH eventuálne individuálne usporiadanie v ponuke.   Prejsť na vašu ' Domovskú stránku ' Takto nás môžete     kontaktovať