. Niektorí uchádzači, ktorí budú nami sprostredkovaní, už pracovali v Nemecku alebo Rakúsku a v iných krajinách a preto sú s podmienkami v daných krajinách veľmi dobre oboznámený. Uchádzači, ktorí chcú pracovať v Nemecku musia ovládať nemecký jazyk, najmä však úroveň B 1, tam kde je potrebné aj úroveň B2. Všeobecne platí, že uchádzači majú žiadanú odbornú kvalifikáciu vo svojom rodnom kraji  (napríklad E36/2005 rovnocennosť vzdelania. Pokiaľ je vysvedčenie vydané  pred rokom 2004, potom existujú predpoklady na nostrifikáciu podľa typu krajiny). Odsťahovať sa do inej krajiny a začať pracovať určite nie je pre záujemcu jednoduché. Nové sociálno-kultúrne skúsenosti, iné pracovné postupy sú iba niektoré výzvy, ktoré čakajú na uchádzača a ktorým sa musí postaviť. Aj pre zamestnávateľa to znamená flexibilitu, porozumenie a ochota sa prispôsobiť novým spolupracovníkom. Našou úlohou je Vám pomôcť! Takto nás môžete     kontaktovať  Prejsť na vašu ' Domovskú stránku '