EU-Jobs medical je spoločnosť ktorá je Váš kompetentný partner pri hľadaní kvalifikovaných odborných pracovníkov alebo pri Vašom hľadaní po vhodnom pracovnom mieste.    Naša filozofia a etické hodnoty nie sú len                                                            dôvera,  zodpovednosť,  slušnosť,  ocenenie ale aj lojalita a integrita voči zákazníkovi a uchádzačovi. Pri realizácií sprostredkovania nie je dôležitá pre náš úspech iba spokojnosť našich zákazníkov, ale práve spokojnosť uchádzača/záujemcu. V strede pozornosti nášho konania stoja želania a požiadavky našich zákazníkov. Kvôli tomu analyzujeme spoločne s Vami Vaše požiadavky a očakávania a spoločne s VAMI vypracujeme Váš profil. Vysoko motivovaný a kompetentný tím Vám stojí k dispozícií pri každej situácií. Dlhoročná skúsenosť v zdravotníctve Vám garantuje optimálne obsadenie voľných pracovných miest alebo hľadanie vhodnej pracovnej pozície . Takto nás môžete     kontaktovať  Prejsť na vašu ' Domovskú stránku '