Naši ZÁKAZNÍCI ktorí si vážia naše služby sú: Zákazníci: Nemocnice Ústavy špecializované na osobitné choroby Sanatória Domovy dôchodcov Domovy sociálnej starostlivosti Ambulantné opatrovateľské služby Uchádzači: Lekári a lekárky Odborní lekári/lekárky všetkých odborných odvetví diplomovaní odborní pracovníci v ošetrovateľstve odborní pracovníci v oblasti starostlivosti o seniorov Odborní opatrovateľskí personál s dodatočnou kvalifikáciou  - anestézia, jednotka intenzívnej starostlivosti a iné Vedúci pracovníci: Vedúci pracovníci v ošetrovateľstve Vyučujúci personál na ďalšie vzdelávanie Vedenie podniku a/alebo správa podniku 24 hodinoví pracovníci na vyžiadanie   Takto nás môžete     kontaktovať  Prejsť na vašu ' Domovskú stránku '